Ngân Hàng Phương Đông OCB

Hỗ trợ vay vốn tín chấp tiêu dùng cá nhân
- Sản Phẩm vay lương/sao kê lương
-Sản Phẩm vay giấy phép kinh doanh/ hộ kinh doanh cá thể
- Sản phẩm vay tiểu thương/ sạp chợ xác nhận BQL chợ.
** Đặc Biệt sản phẩm vay: HK+CMND...
Lãi suất ưu đãi cho từng sản phẩm.
Call: 0944 94 78 76. Biên